Toteutimme kotisivut Ajatustila yritykselle.

Ajatustila tarjoaa asiakkailleen ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Kotisivuista pyrittiin tekemään rauhalliset ja helposti lähestyttävät. Ulkoasusta tuli rohkean kliini, jossa negatiivinen tila kuljettaa katseen haluttuihin viesteihin.

Kotisivujen designeissa käytetään nykyään yhä enemmän tyhjää tilaa, kun halutaan herättää huomiota. Se toimiikin usein paremmin, kuin vilkkuvat kirkkaat valot tai animaatiot.

Keskellä tyhjää valkoista tilaa lepäävä pieni lause on usein houkutus jota ei voi ohittaa.